Chủ nhật 21/07/2024 17:16Chủ nhật 21/07/2024 17:16 Hotline: 0326.050.977Hotline: 0326.050.977 Email: toasoan@tapchihuucovietnam.vnEmail: toasoan@tapchihuucovietnam.vn

Tag

Tuyên Quang: Đến năm 2030 có 30% diện tích gieo trồng rau an toàn

Tăng
aa
Giảm
Chia sẻ Facebook
Bình luận
In bài viết
Tuyên Quang đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 8500ha trồng rau an toàn (chiếm 30% diện tích gieo trồng rau) theo các tiêu chuẩn như: Hữu cơ, VietGAP, GlobalGAP… ở các vùng có điều kiện đất đai, khí hậu phù hợp.
Tuyên Quang: Đến năm 2030 có 30% diện tích gieo trồng rau an toàn
Tỉnh uỷ Tuyên Quang rất quan tâm đến việc phát triển nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh

Căn cứ Quyết định số 4765/QĐ-BNN-TT ngày 09/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt Đề án Phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, đảm bảo truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

UBND tỉnh Tuyên Quang xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, đảm bảo truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030 với các mục tiêu cụ thể như sau:

Diện tích cây rau toàn tỉnh đạt trên 8.500 ha, sản lượng trên 114.000 tấn/năm; trong đó, diện tích rau phục vụ chế biến, liên kết với các cơ sở chế biến khoảng 350-400 ha, sản lượng trên 22.000 tấn

Trên 95% số mẫu rau được thanh tra, kiểm tra đạt tiêu chuẩn an toàn.

Tỷ lệ diện tích rau an toàn, tập trung, đảm bảo truy xuất nguồn gốc chiếm khoảng 30% tổng diện tích gieo trồng rau toàn tỉnh.

Tuyên Quang: Đến năm 2030 có 30% diện tích gieo trồng rau an toàn
TSKH. Hà Phúc Mịch (thứ 4 từ trái qua), Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang trong một chuyến thị sát.

Định hướng phát triển rau an toàn của Tuyên Quang:

Nhóm rau họ thập tự (bắp cải, su hào, súp lơ, cải ngọt, cải canh,…): Diện tích trên 3.000 ha. Ưu tiên phát triển các loại rau ưa lạnh có giá trị kinh tế cao trồng vụ đông như: Bắp cải, su hào, súp lơ; mở rộng diện tích rau sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn (VietGAP, hữu cơ, Global GAP,...) ở các vùng có điều kiện đất đai, khí hậu phù hợp như các huyện: Na Hang, Lâm Bình, Hàm Yên để sản xuất rau trái vụ.

Nhóm rau ăn quả (dưa chuột, cà chua, ớt, bí ăn quả,…): Diện tích trên 2.000 ha tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung nhiều tại các huyện: Chiêm Hoá, Yên Sơn, Sơn Dương, Hàm Yên. Ưu tiên phát triển các loại rau đang thực hiện chuỗi liên kết sản xuất đem lại giá trị kinh tế cao (dưa chuột, ớt,…).

Nhóm rau ăn củ (khoai tây, khoai sọ, cà rốt,…): Diện tích trên 600 ha tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung nhiều tại các huyện: Chiêm Hoá, Yên Sơn, Sơn Dương.

Nhóm rau khác: Chiếm khoảng 30 % tổng diện tích gieo trồng rau của tỉnh, gồm các loại: Rau muống; mùng tơi, rau đay; rau gia vị;…; các loại rau bản địa có thế mạnh tại địa phương: Măng tre, rau bồ khai, rau dớn,... phân bổ ở tất cả các vùng trên địa bàn tỉnh.

Định hướng phát triển sản xuất rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến:

Đến năm 2030, diện tích rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc trên địa bàn toàn tỉnh đạt khoảng 2.500- 2.600 ha rau các loại; trong đó, diện tích rau phục vụ chế biến, liên kết với các cơ sở chế biến khoảng 350-400 ha. Diện tích rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến, liên kết với các cơ sở chế biến phân chia các huyện, thành phố như sau:

Huyện Sơn Dương: Diện tích rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc khoảng 710 ha, tập trung chủ yếu trên các loại rau họ thập tự (bắp cải, su hào, súp lơ,…), các loại rau ăn quả (dưa chuột, dưa lưới, ớt, cà chua, bí,...), các loại rau ăn củ (khoai tây, cà rốt,...), hành, tỏi,...

Huyện Hàm Yên: Diện tích rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc khoảng 250 ha, tập trung chủ yếu trên các loại rau họ thập tự (bắp cải, su hào, súp lơ,…), các loại rau ăn quả (dưa chuột, dưa lưới, ớt, cà chua, bí,...), các loại rau ăn củ (khoai tây, khoai sọ,...),...

Huyện Yên Sơn: Diện tích rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc khoảng 540 ha, tập trung chủ yếu trên các loại rau họ thập tự (bắp cải, su hào, súp lơ,…), các loại rau ăn quả (dưa chuột, dưa lưới, ớt, cà chua, bí, đậu đỗ,...), các loại rau ăn củ (khoai tây, khoai sọ,...), rau gia vị,...

Huyện Chiêm Hoá: Diện tích rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc khoảng 635 ha, tập trung chủ yếu trên các loại rau họ thập tự (bắp cải, su hào, súp lơ,…), các loại rau ăn quả (dưa chuột, dưa lưới, ớt, cà chua, bí, đậu đỗ,...), các loại rau ăn củ (khoai tây, khoai sọ, cà rốt,...), hành, tỏi, rau đặc sản địa phương,...

Huyện Na Hang: Diện tích rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc khoảng 150 ha, tập trung chủ yếu trên các loại rau họ thập tự (bắp cải, su hào, súp lơ,…), các loại rau ăn quả (dưa chuột, ớt, cà chua, bí,...), các loại rau ăn củ (khoai tây, cà rốt,...), rau đặc sản địa phương,...

Huyện Lâm Bình: Diện tích rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc khoảng 130 ha, tập trung chủ yếu trên các loại rau họ thập tự (bắp cải, su hào, súp lơ,…), các loại rau ăn quả (dưa chuột, ớt, cà chua, bí,...), các loại rau ăn củ (khoai tây, khoai sọ,...), rau đặc sản địa phương,...

Thành phố Tuyên Quang: Diện tích rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc khoảng 165 ha, tập trung chủ yếu trên các loại rau họ thập tự (bắp 4 cải, su hào, súp lơ,…), các loại rau ăn quả (dưa chuột, cà chua, bí,...), các loại rau ăn củ (khoai tây, cà rốt,...), rau gia vị,...

Tuyên Quang: Đến năm 2030 có 30% diện tích gieo trồng rau an toàn
Tuyên Quang có rất nhiều thuận lợi để phát triển nông nghiệp.

Nhiệm vụ, giải pháp: Để hoàn thành kế hoạch, UBND tỉnh đã đưa ra những giải pháp cụ thể:

Về tổ chức sản xuất: Tiếp tục thực hiện chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm rau - Khuyến khích dồn điền, đổi thửa, tích tụ đất đai tạo điều kiện thuận lợi để liên kết sản xuất - Đẩy mạnh sử dụng các giống rau có năng suất, chất lượng cao, khả năng chống chịu sâu bệnh hại, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu; tăng tỷ lệ sử dụng giống F1, giống ghép - Tăng cường đầu tư, ứng dụng cơ giới hóa trong tất cả các khâu của chuỗi giá trị sản xuất - Đối với hộ gia đình, cần chủ động liên kết với doanh nghiệp thông qua hợp tác xã để hình thành vùng sản xuất rau tập trung, gắn với xây dựng mã số vùng trồng truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời tích cực tham gia các lớp tập huấn sản xuất rau an toàn, IPHM, VietGAP, hữu cơ,…, tăng cường kỹ năng sản xuất, quản lý vùng trồng, an toàn thực phẩm, kiến thức thị trường - Tiếp tục duy trì và nhân rộng các chuỗi liên kết đã thực hiện đạt hiệu quả. Tập trung phát triển chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dưa chuột, ớt, bí đỏ,… nhằm nâng cao tỷ lệ tiêu thụ theo liên kết đạt trên 20 % sản lượng rau.

Về khoa học kỹ thuật: Đầu tư lưu giữ, phát triển các giống rau bản địa; lựa chọn các giống rau mới, các giống lai F1 có năng suất, chất lượng cao - Tăng cường áp dụng kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo hướng ứng dụng công nghệ cao, quy trình canh tác tiên tiến, bền vững; bón phân cân đối, hợp lý, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, vi sinh và thuốc bảo vệ thực vật sinh học; hạn chế sử dụng hóa chất vô cơ; ứng dụng quy trình tưới nước tiết kiệm, hợp lý; chuyển giao quy trình sản xuất rau an toàn vào thực tiễn sản xuất - Nghiên cứu dự báo thị trường tiêu thụ các sản phẩm rau; áp dụng công nghệ mới trong sơ chế, bảo quản, chế biến rau, giảm tổn thất sau thu hoạch - Đa dạng hóa các hình thức khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới cho các hợp tác xã, trang trại, nông dân - Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất…

Ngoài ra, tỉnh sẽ từng bước mở rộng diện tích vùng trồng rau xuất khẩu, vùng trồng cung cấp cho nhà máy chế biến rau xuất khẩu, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lượng, điều kiện thị trường các nước nhập khẩu. Cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói các loại rau có tiềm năng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.n

Bài liên quan

Lâm Đồng: Diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ còn thấp

Lâm Đồng: Diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ còn thấp

Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
PGS Việt Nam: Đổi mới  để “sống khỏe”

PGS Việt Nam: Đổi mới để “sống khỏe”

Ông Trần Mạnh Chiến, Trưởng Ban điều phối PGS Việt Nam nhiệm kỳ VII (2024-2026) cho biết, PGS Việt Nam được thành lập hơn 15 năm trước và trở thành mô hình phát triển bền vững. Tuy nhiên thời gian gần đây PGS Việt Nam đang có dấu hiệu chững lại, vì thế cần phải dũng cảm đổi mới mạnh mẽ và thực chất để trở lại đường đua tăng trưởng.
Nông nghiệp Hữu cơ: Tiêu chuẩn và cách xác minh

Nông nghiệp Hữu cơ: Tiêu chuẩn và cách xác minh

Các cá nhân, tập thể tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh Hữu cơ cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản nhất để hiểu rõ thế nào là Nông nghiệp Hữu cơ, cũng như các tiêu chuẩn và cách xác minh.
Triển vọng kinh tế Việt Nam từ góc nhìn của định chế  tài chính khu vực

Triển vọng kinh tế Việt Nam từ góc nhìn của định chế tài chính khu vực

Theo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), nền kinh tế Việt Nam được kỳ vọng tăng trưởng 6,0% trong năm 2024 và 6,2% trong năm 2025. Từ phân tích của các chuyên gia có thể thấy, sự phục hồi tăng trưởng tương đối toàn diện trong các ngành công nghiệp chế biến xuất khẩu, dịch vụ và nông nghiệp ổn định sẽ tạo thuận lợi cho quá trình phục hồi từng bước nền kinh tế.
Hiệu quả ứng dụng vi sinh vật hữu ích bản địa  trong nông nghiệp

Hiệu quả ứng dụng vi sinh vật hữu ích bản địa trong nông nghiệp

Trong bối cảnh nguồn tài nguyên thiên nhiên đang ngày càng suy kiệt, an ninh lương thực, dinh dưỡng và an toàn thực phẩm đang là thách thức lớn lao, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ đã trở thành giải pháp và là xu thế tất yếu của nông nghiệp thế giới và Việt Nam không phải ngoại lệ.
Xây dựng nông thôn mới liên kết chặt chẽ với nông nghiệp hữu cơ

Xây dựng nông thôn mới liên kết chặt chẽ với nông nghiệp hữu cơ

Huyện Phú Lương, Thái Nguyên, quyết định đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ nhằm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư.

CÁC TIN BÀI KHÁC

Dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại nhiều địa phương

Dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại nhiều địa phương

Dịch tả lợn châu Phi đang lây lan nhanh chóng tại Việt Nam, các địa phương được yêu cầu triển khai biện pháp phòng chống dịch quyết liệt, không để phát sinh ổ dịch mới.
Cá tra Việt "bơi" vào UAE

Cá tra Việt "bơi" vào UAE

Xuất khẩu cá tra sang UAE tăng trưởng mạnh mẽ, chiếm 50% thị phần, khẳng định vị thế của Việt Nam tại thị trường tiềm năng này.
Cúm gia cầm lan rộng, bò sữa Mỹ nhiễm bệnh

Cúm gia cầm lan rộng, bò sữa Mỹ nhiễm bệnh

Cúm gia cầm HPAI lây lan sang bò sữa tại Mỹ, đe dọa ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm.
Dự báo dư thừa nguồn cung dầu toàn cầu năm 2025

Dự báo dư thừa nguồn cung dầu toàn cầu năm 2025

Tiêu thụ dầu thô toàn cầu chậm lại, IEA dự báo nguồn cung có thể dư thừa trong năm 2025, trái ngược với dự báo của OPEC về tình trạng thiếu hụt.
Chính phủ tăng cường kiểm soát giá nông sản

Chính phủ tăng cường kiểm soát giá nông sản

Trong bối cảnh kinh tế phục hồi tích cực nhưng vẫn đối mặt nhiều thách thức, Chính phủ siết chặt quản lý giá cả thị trường, đặc biệt là nông sản, nhằm đảm bảo an sinh xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô.
Tôm hùm đất: "Đặc sản" hay hiểm họa tiềm ẩn?

Tôm hùm đất: "Đặc sản" hay hiểm họa tiềm ẩn?

Tôm hùm đất, loài "đặc sản" đang được bày bán tràn lan tại Việt Nam, tiềm ẩn nguy cơ trở thành hiểm họa cho nông nghiệp và môi trường do khả năng phá hoại mùa màng, lây lan dịch bệnh và phá vỡ cân bằng sinh thái.
Ấn Độ mở cửa kho gạo xuất khẩu, Việt Nam đối mặt cạnh tranh mới

Ấn Độ mở cửa kho gạo xuất khẩu, Việt Nam đối mặt cạnh tranh mới

Ấn Độ nới lỏng xuất khẩu gạo, mở ra cơ hội bình ổn giá gạo toàn cầu nhưng đồng thời tạo áp lực cạnh tranh mới cho các nước xuất khẩu gạo khác.
Giá cà phê trong nước vượt mốc 125.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước vượt mốc 125.000 đồng/kg

Giá cà phê Việt Nam ngày 10/7 tăng nhanh, vượt mốc 125.000 đồng/kg do nguồn cung thiếu hụt và giá cà phê thế giới tăng mạnh.
Giá tiêu tăng "nóng" 4 ngày liên tiếp, hướng tới mốc 160.000 đồng/kg

Giá tiêu tăng "nóng" 4 ngày liên tiếp, hướng tới mốc 160.000 đồng/kg

Giá tiêu trong nước tiếp tục tăng mạnh ngày thứ tư liên tiếp, tiến sát mốc 160.000 đồng/kg trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và yếu tố đầu cơ chi phối thị trường.
Giá cà phê thế giới tăng mạnh

Giá cà phê thế giới tăng mạnh

Thị trường cà phê thế giới đang chứng kiến sự tăng giá mạnh do lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung toàn cầu, mặc dù USDA dự báo sản lượng 7 triệu bao, tương đương 4,1% so với vụ hiện tại.
Ngô “rớt giá” mạnh, người tiêu dùng hưởng lợi, nông dân lo lắng

Ngô “rớt giá” mạnh, người tiêu dùng hưởng lợi, nông dân lo lắng

Giá ngô thế giới lao dốc mạnh nhất trong 4 năm do nguồn cung dồi dào từ Mỹ và Brazil, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng nhưng gây lo lắng cho nông dân.
Singapore mở cửa cho ẩm thực côn trùng: Dế, châu chấu, nhộng chính thức lên bàn ăn

Singapore mở cửa cho ẩm thực côn trùng: Dế, châu chấu, nhộng chính thức lên bàn ăn

Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore (SFA) đã chính thức phê duyệt 16 loài côn trùng làm nguồn thực phẩm mới, mở ra một kỷ nguyên đầy hứa hẹn cho ngành công nghiệp thực phẩm bền vững tại quốc đảo này.
XEM THÊM
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2024 v2.9
Quay về đầu trang
Giao diện máy tính