Thứ ba 23/07/2024 09:00Thứ ba 23/07/2024 09:00 Hotline: 0326.050.977Hotline: 0326.050.977 Email: toasoan@tapchihuucovietnam.vnEmail: toasoan@tapchihuucovietnam.vn

Tag

Tổng điều tra nông thôn và nông nghiệp trên toàn quốc năm 2025

Tăng
aa
Giảm
Chia sẻ Facebook
Bình luận
In bài viết
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 484/QĐ-TTg ngày 7/6/2024 về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025, dự kiến triển khai vào ngày 1/7/2025 trên phạm vi toàn quốc.
Tổng điều tra nông thôn và nông nghiệp trên toàn quốc năm 2025
Tổng Điều Tra Nông Thôn, Nông Nghiệp 2025 nhấn mạnh sự cam kết và quyết tâm trong việc thúc đẩy phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế-xã hội ngày càng cao, việc xây dựng và thúc đẩy ngành nông nghiệp không chỉ là nhiệm vụ cấp bách mà còn là một trong những trọng tâm chiến lược của chính phủ Việt Nam. Nhận thức được điều này, Chính phủ đã đưa ra Quyết định số 484/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ Đạo Tổng Điều Tra Nông Thôn, Nông Nghiệp 2025, thể hiện cam kết quyết liệt của Chính phủ trong việc phát triển bền vững ngành nông nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân nông thôn.

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 thu thập các nhóm thông tin sau:

Thực trạng nền sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản: Số lượng đơn vị sản xuất; số lao động và cơ cấu lao động; thời gian lao động; Quy mô sản xuất; Năng lực sản xuất; Tình hình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, ứng dụng kinh tế số; Thực trạng tiếp cận thông tin của các đơn vị sản xuất; Thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; Tác động của sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tới môi trường; thông tin về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng; Tình hình phát triển kinh tế trang trại; Phát triển sản xuất hiệu quả và bền vững; Vai trò của phụ nữ trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Kết quả hoạt động tự sản, tự tiêu của các hộ dân cư; Tình hình sử dụng đất nông nghiệp.

Thực trạng nông thôn gồm: Thực trạng và những chuyển biến về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, trong đó có thông tin gắn với tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Các hình thức hỗ trợ kinh tế nông thôn (hệ thống khuyến nông, lâm, ngư; tiếp cận thị trường;...); Vệ sinh môi trường nông thôn; Phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản gắn với chế biến, dịch vụ và du lịch; Tổ hợp tác và làng nghề; Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của Ủy ban nhân dân xã.

Thông tin về cư dân nông thôn gồm: Khả năng huy động vốn, tình hình vay vốn, khả năng tiếp cận tín dụng của hộ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Đào tạo nghề cho lao động nông thôn và kết quả thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước về cư dân nông thôn; Tình hình sử dụng điện, nước sạch của cư dân nông thôn; khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 thu thập thông tin trong 30 ngày, từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 30/7/2025. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 12/2025. Kết quả chính thức được công bố vào tháng 3/2026. Các báo cáo phân tích chuyên đề được công bố vào tháng 7/2026.

Về thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp các cấp. Cụ thể, ở Trung ương Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 2025 trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Trưởng ban thường trực; Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm Phó trưởng ban.

Thứ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành liên quan làm ủy viên.

Ban Chỉ đạo trung ương thành lập Tổ thường trực giúp việc và sử dụng con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 2025.

Ở địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 2025 cùng cấp. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có nhiệm vụ tổ chức và chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 2025 tại địa phương.

Quyết định số 484/QĐ-TTg là một bước quan trọng trong việc củng cố và phát triển ngành nông nghiệp của Việt Nam. Qua quyết định này, Chính phủ đã đề ra một kế hoạch cụ thể và chi tiết để thúc đẩy công cuộc điều tra nông thôn và nông nghiệp năm 2025.

Trong đó, việc chỉ thành lập Ban Chỉ Đạo đối với những đơn vị có tỷ lệ hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản chiếm trên 30% tổng số hộ dân cư là một biện pháp cụ thể và hiệu quả, nhằm tập trung nguồn lực vào những vùng có nhu cầu phát triển đặc biệt. Đồng thời, việc giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) là một bước tiến quan trọng, đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu quả của quy trình điều tra.

Chính phủ đã giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) nhiệm vụ chủ trì xây dựng phương án Tổng Điều Tra Nông Thôn, Nông Nghiệp 2025 và chỉ đạo thực thi theo phương án này. Điều này phản ánh cam kết của Chính phủ trong việc tạo ra cơ sở dữ liệu chính xác và đầy đủ, phục vụ cho quá trình ra quyết định chính sách cũng như hỗ trợ cho việc phát triển ngành nông nghiệp.

Việc phối hợp giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc hoàn thiện Phương án và thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 2025 là một bước tiến quan trọng, đảm bảo tính toàn diện và hiệu quả của quy trình điều tra.

Như vậy, thông qua việc thực thi quyết định 484/QĐ-TTg, Chính phủ đã thể hiện rõ cam kết và quyết tâm của mình trong việc đẩy mạnh phát triển ngành nông nghiệp, đồng thời đảm bảo được an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn.

Bài liên quan

Việt Nam - Thụy Sỹ đẩy mạnh thu hút đầu tư công nghiệp nền tảng

Việt Nam - Thụy Sỹ đẩy mạnh thu hút đầu tư công nghiệp nền tảng

Việt Nam và Thụy Sỹ đang đẩy mạnh đàm phán FTA, hướng tới thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp nền tảng, khai thác tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước.
Việt Nam thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp

Việt Nam thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp

Bộ NNN&PTNT cùng Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) kêu gọi hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, hướng tới một nền nông nghiệp bền vững và hiệu quả hơn.
Chuyển đổi từ nông nghiệp truyền thống sang phát triển ứng dụng công nghệ cao

Chuyển đổi từ nông nghiệp truyền thống sang phát triển ứng dụng công nghệ cao

Với việc xác định đúng thế mạnh của từng vùng, từng địa phương trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng và tiếp cận thị trường, nông dân đã áp dụng khoa học công nghệ một cách hiệu quả, từ đó gia tăng giá trị sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Nông nghiệp Hữu cơ: Tiêu chuẩn và cách xác minh

Nông nghiệp Hữu cơ: Tiêu chuẩn và cách xác minh

Các cá nhân, tập thể tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh Hữu cơ cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản nhất để hiểu rõ thế nào là Nông nghiệp Hữu cơ, cũng như các tiêu chuẩn và cách xác minh.
Mục tiêu của thời đại  là phát triển nền Nông nghiệp bền vững

Mục tiêu của thời đại là phát triển nền Nông nghiệp bền vững

Phát triển nông nghiệp bền vững là hướng đi tất yếu đang được các nước trên thế giới và nước ta, một quốc gia nông nghiệp, đặc biệt quan tâm. Nông nghiệp bền vững được hiểu là phương thức canh tác theo phương pháp hiện đại, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào quá trình sản xuất nhằm đáp ứng lương thực, thực phẩm và các nhu cầu khác của xã hội, mà không ảnh hưởng đến hệ sinh thái hiện tại và các thế hệ tương lai.
Khi “tư lệnh”  ngành Nông nghiệp viết báo

Khi “tư lệnh” ngành Nông nghiệp viết báo

Là “tư lệnh” ngành Nông nghiệp, ít ai nghĩ ông Lê Minh Hoan có thời gian để viết sách, viết báo. Nhưng ngược lại, hơn 30 năm qua, ông là cộng tác viên của nhiều tờ báo, với bút danh rất đời thường – Xích Lô. Đằng sau bút danh chân chất, dân dã đó là trăn trở của ông về chiến lược phát triển ngành Nông nghiệp, về vai trò của người nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa. Cũng từ vị trí của một nhà báo, ông có cái nhìn sâu sắc và cũng rất cụ thể về vai trò của báo chí đối với lĩnh vực là “trụ đỡ” của nền kinh tế hiện nay.

CÁC TIN BÀI KHÁC

Dê Boer lai: "Cứu cánh" cho hộ nghèo ven biển Trà Vinh

Dê Boer lai: "Cứu cánh" cho hộ nghèo ven biển Trà Vinh

Mô hình chăn nuôi dê Boer lai đang giúp nhiều hộ dân khó khăn ở Trà Vinh cải thiện thu nhập, thoát nghèo nhờ đặc tính dễ nuôi, ít bệnh và lợi nhuận cao.
Cao nguyên Si Pa Phìn: Hành trình từ vùng đất khô cằn đến vựa rau xanh

Cao nguyên Si Pa Phìn: Hành trình từ vùng đất khô cằn đến vựa rau xanh

Cao nguyên Si Pa Phìn (Điện Biên) đã trở thành vựa rau xanh nhờ nỗ lực ứng dụng công nghệ và sự đồng lòng của người dân, mở ra hy vọng thoát nghèo và phát triển nông nghiệp.
Ngành nông nghiệp dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công

Ngành nông nghiệp dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công

Tính đến tháng 7/2024, ngành nông nghiệp đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất cả nước, đạt 46,8% kế hoạch với tổng số vốn 9.935,3 tỷ đồng.
Trải nghiệm làm nông dân giữa lòng Tp.HCM

Trải nghiệm làm nông dân giữa lòng Tp.HCM

Tp.HCM đang thu hút du khách bằng những trải nghiệm du lịch nông nghiệp độc đáo và thú vị, từ việc hái sung Mỹ tại các trang trại nông nghiệp cho đến hoạt động "tắm rừng" đầy thư giãn ở khu rừng ngập mặn Cần Giờ, mang lại những giây phút gần gũi với thiên nhiên và văn hóa địa phương.
Nước mắm Nam Ô: Trăm năm lừng lẫy danh thơm

Nước mắm Nam Ô: Trăm năm lừng lẫy danh thơm

Không chỉ là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, nước mắm Nam Ô vừa đón nhận văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Nam Ô” cho sản phẩm nước mắm của Đà Nẵng, mở ra nhiều cơ hội và triển vọng mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội của làng nghề truyền thống này.
Cơ hội mở rộng xuất khẩu nông sản Việt Nam qua thị trường Singapore

Cơ hội mở rộng xuất khẩu nông sản Việt Nam qua thị trường Singapore

Đoàn công tác Singapore thăm các trang trại tại Long An, mở ra cơ hội xuất khẩu nông sản tươi sống sang thị trường khó tính này.
Tây Ninh quyết tâm đưa thương hiệu mì vươn tầm quốc tế

Tây Ninh quyết tâm đưa thương hiệu mì vươn tầm quốc tế

Tây Ninh đang đẩy mạnh phát triển cây mì với mục tiêu không chỉ nghiên cứu, lai tạo giống mới mà còn vươn tới sản xuất thương mại, đưa thương hiệu mì địa phương chinh phục thị trường trong và ngoài nước.
Hòa Bình: Rau hữu cơ, VietGAP mang lại giá trị kinh tế cao

Hòa Bình: Rau hữu cơ, VietGAP mang lại giá trị kinh tế cao

Mô hình rau hữu cơ, VietGAP tại Hòa Bình cho thấy tiềm năng kinh tế vượt trội, mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp hiệu quả, thân thiện với môi trường và đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.
Đắk Lắk: Hơn 1.000 ha cây trồng bị mất trắng do hạn hán, thiếu nước

Đắk Lắk: Hơn 1.000 ha cây trồng bị mất trắng do hạn hán, thiếu nước

Mùa khô năm 2024, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nắng nóng xảy ra trên diện rộng, ảnh hưởng tới 27.284 ha cây trồng các loại trong đó có 1.453 ha bị mất trắng vì thiếu nước.
Nông dân Ai Cập đua nhau tìm kiếm

Nông dân Ai Cập đua nhau tìm kiếm 'vàng đen' giữa sa mạc

Nông nghiệp trở thành "vàng đen" giữa sa mạc khi người dân Ai Cập và nhà đầu tư đổ xô tìm kiếm cơ hội trong bối cảnh kinh tế khó khăn.
Bài toán kinh tế tuần hoàn từ "rác" thành "vàng"

Bài toán kinh tế tuần hoàn từ "rác" thành "vàng"

Hàng trăm triệu tấn phụ phẩm nông nghiệp đang bị lãng phí tại Việt Nam, trong khi đây có thể là "mỏ vàng" cho ngành phân bón hữu cơ và nền nông nghiệp xanh.
Huyện Đắk Mil, Đắk Nông: Người dân bị thiệt hại về tài sản do thiên tai

Huyện Đắk Mil, Đắk Nông: Người dân bị thiệt hại về tài sản do thiên tai

Trận giông lốc kèm mưa đá trên địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã gây thiệt hại lớn về nhà ở và hoa màu của người dân.
XEM THÊM
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2024 v2.9
Quay về đầu trang
Giao diện máy tính